weixin

当前位置 :主页 > 教师团队 > 招贤纳士

四川广播电视学校乐山分校招聘:

高中英语教师,政治、历史教师各1名;

要求:普通话标准,具有较强的亲和力,讲课生动活泼,专业知识过硬,踏实肯干。

政教主任1名:普通话标准,思想健康、品性端正,有学生、团队管理经验者优先考虑。
军事教官1名:
普通话标准,思想健康、品性端正,五年以上参军经验,有教学经验者优先考虑。
 
这里是你能力的锻造场
这里是你迈向成功的进阶石
加入我们吧!
我们期盼真才实学的教育热爱着
我们期盼德才兼备的财富分享者

 
                                                                           ——致不平凡的你

四川省农业广播电视学校乐山校区